Умови використання сайту | Політика конфіденційності

Увага! Перед переглядом сайту уважно прочитайте умови цих Правил. Якщо Ви не погоджуєтесь з цими умовами, не використовуйте цей сайт.

1. Відзначивши пункт на сторінці реєстрації «Я згоден на збирання та обробку моїх персональних даних» Користувач - фізична особа - суб'єкт персональних даних надає свою безумовну згоду на збирання та обробку персональних даних відповідно до нижченаведених умов:
Ця Згода є дійсною для використання персональних даних користувача відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р., № 2297-VI.

2. Я, даю згоду на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних

3. Зазначивши пункт на сторінці реєстрації «Я згоден на збирання та обробку моїх персональних даних», я підтверджую, що повідомлений та згоден з наступним:

3.1. Власник здійснює обробку персональних даних користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачеві послуг (ідентифікація, автентифікація, авторизація, відновлення пароля, надсилання інформаційних матеріалів за згодою користувача, відповідей на запити та листи користувача, отримання заявок на придбання товару, залишенням відгуків щодо якості обслуговування. , для реєстрації у програмі знижок Власника, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншу інформацію про діяльність Власника).

3.2. При використанні інтернет-сайтом Власник здійснює збір та обробку персональних даних користувача, пов'язаних з ідентифікацією, автентифікацією, авторизацією, відновленням пароля, надсиланням інформаційних матеріалів за згодою користувача, відповідями на запити та листи користувача, отриманням заявок на придбання товару, залишенням відгуків щодо якості обслуговування Власника, для реєстрації в програмі знижок Власника, отримання рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші, іншої інформації про діяльність Власника, серед яких можуть бути такі персональні дані:
а) прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, телефон, електронну адресу, дату народження,
б) Персональні дані, надані Користувачем під час заповнення реєстраційних форм:

3.3. Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (у тому числі передачу третім особам) знеособлення, знищення та інші дії (операції) з персональними даними. Зобов'язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротші терміни відповідальній особі уточнену інформацію.

3.4. Власник включно з даними користувача з моменту, коли Користувач вперше надає (направляє) свої персональні дані Власнику шляхом заповнення реєстраційної форми або форми замовлення на інтернет-сторінці Власника.

3.5. Власник бази даних не передає персональні дані третім особам без попередження. Власник бази даних не інформує суб'єкта персональних даних про передачу його персональних даних у випадках, передбачених Законом України "Про захист персональних даних".

3.6. При використанні Користувачем інтернет-сайтом можуть бути коди інтернет-ресурсів третіх осіб, внаслідок чого такі треті особи отримують дані, зазначені в підпунктах в), г) та д) пункту 2 цієї Угоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:

 • системи збирання статистики відвідувань інтернет-сайту (наприклад, Google Analytics та інші);
 • соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook та інші);
 • системи банеропоказів (наприклад, AdRiver та інші);
 • інші ресурси;

4. Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, передбачені чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

 1. знати про місцезнаходження бази даних, що містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її власника або розпорядника;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться в базі персональних даних;
 3. на доступ до своїх персональних даних, які у відповідній базі персональних даних;
 4. отримувати не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня отримання запиту, крім випадків, передбачених законом, інформацію про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, що зберігаються.
 5. пред'являти мотивовану вимогу з запереченням щодо опрацювання своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні повноважень, передбачених законом;
 6. пред'являти мотивовану вимогу зміни чи знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно або не є достовірним;
 7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним наданням, а також на захист від надання відомостей, які не є достовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися з питань захисту своїх прав персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
 9. застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства щодо захисту персональних даних.
 10. вносити поправки щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;
 13. на защиту от автоматизированного решения, которое имеет для него правовые последствия.

5. Зазначивши пункт на сторінці реєстрації «Я згоден на збирання та обробку моїх персональних даних», я також підтверджую, що повідомлено про включення інформації про мене до бази персональних даних з вищезазначеною метою, про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» », а також про осіб, яким мої дані передаються для виконання вищезгаданої мети.